Podujatie sa zdarne skončilo – o štvrtom ročníku Speleoškoly

Speleoškola v Borinskom krase  si pomaly, ale isto buduje tradíciu. V obvyklom termíne v strede júna sme tohto roku privítali rovnako ako minulý rok 14 účastníkov, z ktorých 2 sú už čakatelia Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS), ktorá im hradí polovicu nákladov.  K ubytovaniu na chate Cementár vyjadrujeme štandardnú spokojnosť. Možnosť prípravy stravy, prednášková miestnosť a aj posedenie pred chatou stále spĺňajú naše vysoké nároky. Prednáškový program kopíroval minulé ročníky, vymenili sa prednášky T. Lánczosa a R. Lehotského, keď druhý prednášajúci vystúpil už vo štvrtok večer a predstavil nám netopiere ako obyvateľov slovenských jaskýň. Tentokrát bolo úspešné pozorovanie netopierov pred chatou po prednáške a účastníkov zaujal detektor ultrazvuku, pomocou ktorého počúvali hlasové prejavy rôznych druhov loviacich netotopierov. Zmeny v prednáškach nastali aj v sobotu, keď sme do programu vsunuli zásady prvej pomoci a postupy pri úraze v jaskyni, kde si účastníci aj prakticky vyskúšali poskytnutie pomoci na figuríne. Nasledujúcu prednášku o jednolanovej technike predniesol nový lektor J. Halama a ďalej sa na podujatí podieľal aj ako inštruktor pri nácviku v teréne i pri zostupe a výstupe po lane v jaskyni, čím úspešne nahradil odstúpeného M. Kočkovského.   Ešte jednu prednášku navyše prezentoval na vlastnú žiadosť P. Kubička v nedeľu doobeda a týkala sa potápačského prieskumu zatopených jaskýň. V praktickej časti školy sme navštívili rovnaké jaskyne ako v predchádzajúcich ročníkoch, avšak zvýšila sa náročnosť tým, že sa prešli aj ťažšie prístupné časti. Vo štvrtok si väčšina kurzantov prezrela aj horné poschodie jaskyne Sedmička s plazivkami, v piatok sa zase účastníci dostali až do koncových partií jaskyne Stará garda (Koralová chodba) a mladší adepti dokonca prešli Borinským systémom (prechod Majková jaskyňa – Stará garda). Zlepšili sme organizáciu zlaňovania v jaskyni Veľké Prepadlé, keď sa účastníci rozdelili do skupín a po častiach absolvovali prechod jaskyňou a postupne sa striedali na lane, čím sme zamedzili únavnému čakaniu v Hlavnej priepasti v jaskyni. Tradičná nedeľná návšteva jaskyne Notre Dame ozrejmila úšastníkom obidva spôsoby merania jaskýň – klasické meranie banským kompasom aj moderné prístrojom Disto X. Počas celého kurzu sa nikomu neprihodil žiadny úraz, všetci ho zdarne absolvovali, a tak sme 14. 6. v nedeľu poobede pri odovzdávaní certifikátov mohli Speleoškolu 2015 vyhlásiť za úspešne ukončenú. Vďaka za to patrí prednášateľom (J. Halama, I. Grgač, P. Holúbek, P. Kubička, A. Lačný, T. Lánczos, R. Lehotský, P. Magdolen,  P. Staník), inštruktorom, ktorí sprevádzali účastníkov po jaskyniach a na trenažéroch (J. Blaho, K. Budinský, R. Dočolomanský, J. Halama, A. Lačný, T. Lánczoš, P. Magdolen, M. Mikuš, M. Ševčík, P. Filipčíková, A. Šomodíková, L. Strelková a T.Csibri) a zvláštne poďakovanie si zaslúži dvojica starajúca sa o plné žalúdky absolventov kurzu – K. Javorová a J. Cibulková.

 

P. Magdolen a A. Lačný

17. 6. 2015 18:28

Kontakt

info@speleoskola.sk
A. Lačný - Speleoklub Trnava
P. Magdolen - Speleo Bratislava

malekarpaty.com        RSS  FB 

Copyright (c) 2018 Speleo Bratislava, Speleoklub Trnava | tvorba web stránok: bohacek.sk

TOPlist